Тау-кен өндірісін автоматтандыру

Таяу болашақта әлемдік тау-кен өнеркәсібін дамытудың басым бағыты ең жақсы экономикалық көрсеткіштерді қамтамасыз ететін кен орындарын игерудің ашық тәсілі болып табылады. Кеніштерде, карьерлер мен разрездерде өндірудің ашық тәсілінің үлесіне әлемдік тау-кен өнімінің 80 % - дан астамы келеді. Бұл ретте біздің елімізде де, шет елдерде де Ашық тау-кен жұмыстарының тереңдігі мен ауқымы ұлғаяды. Ашық тау-кен жұмыстарын одан әрі тиімді дамыту едәуір дәрежеде тау-кен және көлік жабдықтарының жаңа алуан түрлерін қолдануға ғана емес, сонымен қатар карьерлерде спутниктік навигацияны пайдалана отырып, тау-кен көлік кешендерін басқарудың қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелерін жедел әзірлеуге және кеңінен енгізуге байланысты.

Тау-кен өндірісінің тиімділігін арттыру үшін "ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ" компаниясы тау-кен өндіру кәсіпорындарын цифрлық трансформациялаумен айналысады, яғни қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану есебінен оның негізгі қызметі барысында кәсіпорынды құрудың барлық кезеңдерінде басқару тәсілдерінің өзгеруімен айналысады.

- Тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі

- Технологиялық процестерді және өндірістік объектілерді бақылау және басқару

- Өндірістік объектілерден нақты ақпаратты жедел алу

- Технологиялық процестердің параметрлерін өлшеудің дәлдігі мен жеделдігі

- Энергия ресурстарын тұтынуды оңтайландыру

- Технологиялық процестерді басқарудың еңбек сыйымдылығын оңтайландыру

- Кәсіпорынды басқарудың ақпараттық ашықтығы

- Есеп беру құжаттамасын жүргізуді және сақтауды автоматтандыру

- Режимдік және жедел жағдайда персоналды бағдарлауға кететін уақыт шығындарын қысқарту

- Ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ)