Тау-кен кәсіпорындарына геологиялық-маркшейдерлік қызмет көрсету

Тау-кен жұмыстарына геологиялық-маркшейдерлік қызмет көрсету өндірілген пайдалы қазбалардың сапасын қамтамасыз ету жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және кен орнын жан-жақты геологиялық және тау-кен-геометриялық зерттеуді қамтиды. Жұмыс көлемі мен аталған міндеттерді шешу әдістемесі кен орнының геологиялық құрылысының ерекшеліктеріне, қолданылатын игеру жүйесі мен карьердің өнімділігіне байланысты.

- Тірек пункттерінің желісін құру және түсіру негіздемесі

- Гироскопиялық бағдарлау

- Тау-кен-көлік жабдығының параметрлерін барынша пайдалануды ескере отырып, аршу, пайдалы қазбаны өндіру көлемін анықтау және есепке алу

- Тау-кен жұмыстарының орындалған көлемін бақылауды жүзеге асыру

- Тау жыныстарының жылжу процестеріне, тау-кен қысымының көріністеріне, жер бетінің деформацияларына, ғимараттар мен құрылыстарға, кемерлердің, карьерлер мен үйінділердің борттарының тұрақтылығына аспаптық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу

- Ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін, озық отандық және шетелдік тәжірибені кеңінен енгізу негізінде геологиялық-маркшейдерлік және технологиялық жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізу әдістерін жетілдіру

- Тау-кен жұмыстарын жүргізуді бақылау (тау-кен жұмыстарын әзірлеу жобасына және дамыту жоспарына, өзге де техникалық құжаттамаға сәйкес)