Геология және ресурстар

Геологиялық барлау жұмыстарын және олардың нәтижелерін іздестірудің заманауи құралдары мен перспективалы әдістердің көмегімен оңтайландыру.

Тәуекелдерді азайтуға, шығындарды азайтуға және жұмыс мерзімін қысқартуға мүмкіндік беретін құралдарды пайдалана отырып, біздің мамандарымыз пайдалы қазбалар кен орындарының мөлшері мен сапасын іздестіруді, контурлауды және бағалауды орындайды.

Статистикалық және геостатистикалық әдістермен кешенде үшөлшемді үлгілерді құру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану пайдалы қазбалардың таралуын барынша дәл модельдеуге мүмкіндік береді. Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері, минералдық ресурстар мен минералдық қорлар туралы есептер халықаралық кодекстерге сәйкес келеді. CRIRSCO, JORC, KAZRC.

  • Карьерлер мен жер асты кеніштерін картаға түсіру
  • Пайдалану барлауын оңтайландыру
  • Құрылымдық геология
  • Үшөлшемді геологиялық модельдеу
  • Минералдық ресурстарды бағалау
  • Тау-кен кәсіпорындарына операциялық қолдау көрсету
  • Ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ)