Экологиялық жобалау

Табиғатты қорғау, экологиялық жобалау жобаланатын және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың экологияға әсерін бағалау, қандай да бір объект қызметін жүзеге асыру басталғанға дейін қоршаған ортаға әсерді болжау және экологиялық мониторинг жүргізу болып табылады.

- Экология, қоршаған ортаны қорғау бойынша кеңес беру

- Жобалардың экологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін бақылау бойынша кеңес беру

- Ауа ортасының ластануы бойынша кеңес беру

- Су ортасының ластануы бойынша кеңес беру

- Топырақтың ластануы бойынша кеңес беру

- Ластанған топырақты тазалау, бұзылған жерлерді қалпына келтіру бойынша кеңес беру

- Экологиядағы, қоршаған ортаны қорғаудағы техникалық қызметтер мен мердігерлер

- Атмосфераға шығарындыларды және ауаның жерге жақын қабатының ластануын өлшеу қызметтері

- Жобалық әзірлемелер, кеңесшілер, тау-кен өндірісіндегі, азаматтық және өнеркәсіптік құрылыстағы және гидроэнергетикадағы инжиниринг (қызметтер)

- Экологиялық құрылыс бойынша Консультация, жобалық және инженерлік-техникалық әзірлемелер